Paraurheilumarkkinointi- tunteita herättävä markkinointia

Oletko koskaan tullut miettineeksi, miksi yrityksen kannattaisi lähteä tekemään yhteistyötä paraurheilijan kanssa?

Urheilu ja varsinkin paraurheilu herättää ihmisissä tunteita. Tässä blogissa avaamme asiaa hieman tarkemmin. 

Paraurheilijoilla on usein jonkinlainen kiehtova tarina taustalla. Taustalla voi olla esimerkiksi vastoinkäyminen, jolloin tarinoita tuodaan erilaisella perspektiivillä esille verrattuna ns. vammattomaan urheilijaan. Yritykset voivat tuoda omia arvojaan esille näiden tarinoiden kautta. 

Lisäksi asiaa voidaan pohtia myös yhteiskuntavastuullisuuden kautta. Paraurheilussa välineet ovat monelle urheilijalle jo suuri kynnyskysymys. Monen nuoren harrastus saattaa jo kaatua välinevaiheessa kustannuksien kasvaessa liian suuriksi. 

Välineiden merkitystä paraurheiluun voidaan verrata vaikka seuraavalla yksinkertaisella esimerkillä. Kuvittele Usain Bolt juoksemassa kumisaappaat jalassa 100 metrin juoksua, kun vieressä pahimmalla kilpakumppanilla on tunnetun brändin huipputeknologiaan perustuvat piikkarit. Yhtälö on siis varsin mahdoton.

Lisäksi yhteiskuntavastuullisuus tuo monesti yritykselle positiivista kuvaa, kun yritys on tukemassa esimerkiksi nuorta paraurheilijan alkua, jossa jo lähtökohta urheilemiselle on usein haasteellinen.  

Paraurheilumarkkinointi on tehokasta jo pienemmilläkin resursseilla

Paraurheilussa rahat eivät pyöri samassa mittasuhteessa kuin vammattomien puolella. Paraurheilussa on mahdollisuus pienemmilläkin resursseilla saada paremmin näkyvyyttä suhteutettuna tunnettuun huippu-urheilijaan. Paraurheilun seuraajat ovat sitoutuneita, koska he ovat aidon kiinnostuneita urheilijasta ja hänen urastaan / tekemisistään.

On kuitenkin hyvä muistaa, että näkyvyys ei voi olla pelkästään urheilijan vastuulla. Yrityksen pitää olla mukana sponsorointiyhteistyön suunnittelussa. Yhteistyö on hedelmäisillään silloin kun yhteistyöstä hyötyvät urheilija, yritys ja jokin kolmas taho. Tuo kolmas taho voi olla esimerkiksi jokin hyväntekeväisyyskohde, johon yritys ja urheilija asettavat panoksensa hyvän asian eteen. 

 

Mitä yrityksen täytyy huomioida lähtiessä sponsoroimaan paraurheilijaa?

Kannattaa miettiä ainakin seuraavia asioita: 

Sopiiko urheilija yrityksen brändiin tai arvoihin?

Mitkä ovat yrityksen arvot?

Mihin suuntaan yritys haluaa brändiä rakentaa?

 Onko yrityksellä olemassa oleva vahva brändi, johon urheilija sopii luontevasti? Tällöin yhteistyöstä tulee paljon hedelmällisempää, kun urheilija ja yritys voivat samaistua toistensa arvoihin.

 

Yllä olevien asioiden lisäksi yrityksellä pitäisi olla jonkinlainen markkinointi/urheilumarkkinointisuunnitelma. Nykypäivänä ei enää riitä pelkästään se, että yrityksen logo painetaan urheilijan rintaan ja toivotaan sitä kautta mahdollisimman suurta näkyvyyttä. 

Urheilumarkkinointisuunnitelmaa laadittaessa olisi hyvä miettiä esimerkiksi budjetti, minkälaisia teemoja halutaan tuoda esiin, halutaanko tukea joukkue/yksilöurheilijaa jne. Kun kunnollinen toimintasuunnitelma on laadittu, aletaan miettimään sopivaa urheilijaa yritykselle.

Mikäli yritys on kiinnostunut tekemään yhteistyötä esimerkiksi paraurheilijan kanssa, ovat ovet auki erilaisille mahdollisuuksille. Paraurheilija voi esimerkiksi tuoda esille esteettömyysteemaa, tai vaikka käydä kertomassa oma motivoiva tarina yrityksen työntekijöille. 

Teemapäivät voivat olla hyvinkin antoisia yrityksen työntekijöille. Näkövammainen urheilija voi esimerkiksi tuoda esille asioita, miten hän pärjää arkielämässä. Myös erilaiset liikuntapäivät ovat hyviä, jolloin voidaan järjestää esimerkiksi erilaisia lajikokeiluja. Teemapäivissä kertynyttä materiaalia voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi yrityksen sosiaalisessa mediassa kuten TikTokissa tai YouTubessa. 

 

Ja lopuksi…

Kannattaa ottaa aina huomioon, että urheilijan aikataulut ja elämänrytmi on säännöllisempää, kuin perusvaikuttajan. Sen vuoksi yrityksen on tärkeää ymmärtää se, että huippu-urheilija laittaa todella paljon energiaansa kovaan harjoitteluun. Myös matkustuspäiviä saattaa vuodessa kertyä suuret määrät, joten urheilijan kalenteri on usein valitettavan tiukka yrityksen kannalta. 

Yhteistyökumppanitilaisuudet onkin syytä sopia hyvissä ajoin etukäteen, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin. Lisäksi osa urheilijoista eivät välttämättä ole kovin aktiivisia esimerkiksi somen käytössä, joka on edellä mainituiden asioiden takia ymmärrettävää. Usein urheilija tekee kuitenkin erilaiset kaupallisten yhteistöiden postaukset tunnollisesti ja sisältö voi olla hyvinkin uniikkia verrattuna esimerkiksi perusvaikuttajaan. 

Kiinnostaako sinua kuulla aiheesta lisää? Osallistu 27.4.2023 järjestettävään webinaariimme, jonka aiheena on ”Miksi paraurheilumarkkinointi on tehokkain tapa saada valtakunnallista näkyvyyttä?”. Voit ilmoittautua webinaariin TÄSTÄ.