Yhteistyö Sievi Hyvinvointitilojen kanssa on alkanut!

Olen aloittanut yhteistyön Sievi Hyvinvointitilojen kanssa ja he tukevat minua matkallani kohti unelmaani!

Sievi Hyvinvointitilat tekee viihtyisiä ja kodikkaita hoivakoteja, ryhmäkoteja ja päiväkoteja ympäri Suomen. Tilojen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota niiden toiminnallisuuteen, ympäristöystävällisyyteen, turvallisuuteen sekä terveellisyyteen. 

Sievi Hyvinvointitilat lähtivät mukaan matkalleni, sillä he ovat toiminnassaan keskittyneet hoivaan ja kuntoutumistilojen rakentamiseen. Tämän takia asiakkaat pystyvät samaistumaan minun tilanteeseeni kuntoutujana. Pystyn toimimaan heille esimerkkinä sekä kannustavana idolina ja myös asiakkaat pystyvät seuraamaan matkaani. 

Haluamme tuoda Sievi Hyvinvointilojen kanssa yhdessä sanomaa, että vaikka loukkaantuu vakavasti, voi silti vielä nousta kilpailemaan alan huipulle!

Haluamme myös yhdessä tämän yhteistyön myötä luoda ihmisille Onnellisen Elämän Rakentajan sanomaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Sievin Hyvinvointitilojen kautta voidaan vaikuttaa ihmisten onnellisuuteen.

Tervetuloa seuraamaan meidän yhteistä matkaamme!